logo pgm kerkblad4

Heeft u problemen met het bekijken van het kerkblad?
Klik dan hier . Klik vervolgens rechts op het nummer dat u wilt lezen, kies "downloaden".
In het pop-up schermpje kiest u "Open" en het kerkblad wordt getoond.
Indien u het kerkblad download als pdf en in Adobe Reader bekijkt, dan is de kwaliteit aanzienlijk beter dan wanneer u de pdf-viewer binnen OneDrive gebruikt.

 

2018

Jaargang 12 nummer 46
Jaargang 12 nummer 47
Jaargang 12 nummer 48
Jaargang 12 nummer 49
Jaargang 12 nummer 50
Jaargang 12 nummer 51
Jaargang 12 Kerstgroeten

2019

Jaargang 13 nummer 01
Jaargang 13 nummer 02
Jaargang 13 nummer 03
Jaargang 13 nummer 04
Jaargang 13 nummer 05
Jaargang 13 nummer 06
Jaargang 13 nummer 07
Jaargang 13 nummer 08
Jaargang 13 nummer 09
Jaargang 13 nummer 10
Jaargang 13 nummer 11
Jaargang 13 nummer 12

Archief

Alle kerkbladen die nog op papier beschikbaar zijn, worden ingescand en
in het archief geplaatst. Het archief is te benaderen door hier te klikken.

kerkbodeklein

Protestants Marken is het kerkblad van de beide kerken op Marken. Het verschijnt wekelijks. Een abonnement kost € 10,- per jaar, wat bij u thuis wordt opgehaald; een postabonnement € 60,- per jaar.

BankrekeningNL40RBRB 085.00.26.997 t.n.v. protestantse gemeente te Marken te gebruiken door buitenabonnees.

De kosten voor het plaasten van een advertentie zijn € 5,-.

Getypte stukken voor het kerkblad (bij voorkeur lettertype 'Times New Roman - 12pt') dienen maandagavond vóór 19.00 uur te zijn aangeleverd bij:

C. Visser, Noorderwerfstraat 16 (tel 06-40552318)

C. Appel, De Pieterlanden 3 (tel 601933)

J. Booneveld, Zeilstraat 24 (tel 601761)