famBak

 

Orde van dienst: 26 maart 2023 Patmoskerk Marken.

Intochtslied:                Psalm 130: 1, 3

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Verootmoedigingsgebed

Zingen:      Lied 556: 1

Logo pgm blauw1

Samenvatting Beleidsplan 2023-2027


Wij geloven met hart en ziel in de liefde van God,
onze Schepper en Vader. Zijn liefde spreekt het meest tot ons hart in het leven van Jezus zijn Zoon.

Graag willen we leven en groeien in die liefde. In het vertrouwen op de Here God.
En in de levende hoop op Zijn nieuwe wereld.
Soms beleven we daar iets van in de christelijke gemeenschap rond Bijbel, Doop en Avondmaal.
De Heilige Geest vuurt ons aan
om er voor alle mensen op Marken te zijn.

De 4e zondag van de 40-dagen, zondag ‘Laetare’ (‘Verheug u’ n.a.v. Jesaja 66 vers 10) om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 66 vers 1 en 3.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Bemoediging en groet.

Lied 206 ‘De zon gaat op in gouden schijn’ couplet 1, 5 en 6.

Intochtslied: Psalm 72: 1 en 4

Welkom en Mededelingen (door ouderling van dienst)

Stil gebed

Votum en groet

Kyriëgebed

Zingen: Lied 463: 1, 2, 5, 6 en 8

Gebed bij de opening van het Woord

Moment voor de kinderen (40 dagenproject)

 

op Biddag voor gewas en arbeid, om 20.00 uur in de Grote Kerk.

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 70 vers 2.

timoteo
Beste mensen, 
 
Hierbij ontvangt u weer de nieuwsbrief van Mision Timoteo. 
We hopen dat u hem met plezier leest.
Therese vindt het heel fijn om iets van u te horen
 via een mailtje of een appje. 
U vindt haar contactgegevens in het colofon in de nieuwsbrief. 
 
Met vriendelijke groet, 
Irma Waleson


2e zondag van de veertigdagentijd

Thema: Aangeraakt door Jezus!

 

Opgang

Consistoriegebed

Luiden van de klok


Intrede  

Psalm: 75 vers 1

Stil gebed

Bemoediging en groet

Psalm: 119 vers 1

De 1e zondag van de 40-dagen ‘Invocabit’ (‘Roep Mij aan’ n.a.v. Psalm 91 vers 15) om 10.00 uur in de Grote Kerk met de viering van het Heilig Avondmaal.

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 91 vers 1 en 2.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Bemoediging en groet.

Lied 281 ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’ couplet 1, 4, 6 en 9.

Intochtslied: Lied 864:1,3,5 LB

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Apostolisch vermaan uit het N.T. Lukas 12:13-15; 22-31
Lied: Psalm 62:1,6,7

De 6e zondag na Epifanie, om 10.00 uur in de Grote Kerk - Protestantse Gemeente Marken.

Jaarthema Protestantse Kerk in Nederland: ‘Aan tafel!’.

 

Voor de dienst: Gospeltrain speelt:

  • ‘Christian Life’ van ‘The Birds’
  • ‘Reminds me of you’ van ‘Van Morrison’

Voorbereiding op de binnenkomst

Consistoriegebed en het luiden van de klok.

Binnenkomst

Lied 226 (ELB) ‘Heer, ik kom tot u’

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Muziek:           Gospeltrain speelt

  • ‘When I get my reward’ van ‘Nitty Gritty Dirt Band’
  • ‘Evangeline’ van ‘The Band’

De 5e zondag na Epifanie om 10.00 uur in de Grote Kerk, met afscheid en (her)bevestiging van ouderlingen en diakenen.
Protestantse Gemeente Marken.

 

Opgang

Consistoriegebed en het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 112 vers 1 en 2.

Bemoediging en groet.

Lied 967 ‘Zonne der gerechtigheid’ couplet 1, 5, 6 en 7.

Intochtslied               Lied 274: 1, 2 en 3

Welkom door kerkenraad

Stil gebed

Votum                        

Bemoediging            

Groet                         

Zingen                        Psalm 25: 4 en 5

Lezing van Gods gebod                    

Zingen                         Psalm 25: 6

Gebed om de Heilige Geest

Kinderlied                  Lied 348: 1     

Intochtslied: Psalm 147: 1,4

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen : Gezang 316 : 1, 2, 3  

Woorden voor het Leven: Mattheus 22:35-t/m  40

Verootmoedigingsgebed

Zingen : Gezang 144 : 3, 6, 7 (uit Liedboek voor de kerken 1973)

Gebed om de opening van het Woord en de Heilige Geest

Lied 348 : 1 (kinderen gaan naar de kindernevendienst)

Lezing(en) NBV-21  Eerste lezing  Jesaja 40:1 t/m 5 ( Ouderling van dienst)

Tweede lezing: Mattheus 3:1-17 (Predikant)

Lied voor de verkondiging :Gezang 328:2  (uit Liedboek voor de kerken 1973)

Woordverkondiging

Zingen – Gezang 461:6.7 (uit liedboek voor de kerken 1973)

Kinderen komen terug

Voorbede - Stilte - Onze Vader

 Collectes (toelichting collectes door diaken)

Slotzang : Gezang 675 : 2

Wegzending en Zegen met gezongen Amen (lied 431b)

Wilt u nog reageren naar aanleiding van deze dienst? Dat kan.

Het e-mail adres van voorganger Ds. D. Smink is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.