adventkalenders

Marken – Grote Kerk (i.p.v. Patmoskerk) – Kerkbuurt 13
 
04-12-2022 aanvang 10.00 uur 2e zondag van advent
 
Intochtspsalm: Psalm 145, 1 en 2
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
 
Stil Gebed
Votum en groet
 
Aansteken van de 2e Adventskaars + gedicht door
Lied 601 helemaal

Agenda

  1. Opening
  2. Verslag gemeentevergadering 19 april 2022
  3. Beleidsplan 2023-2027
  4. Advies Gebouwencommissie d.d. 2 November 2022
  5. Kerkrentmeesters
  6. Diaconie
  7. Zendings- en Evangelisatiecommissie
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

 

NB
De stukken voor de vergadering zullen vanwege de omvang NIET via het kerkblad worden verspreid.
De stukken kunnen worden opgehaald na de dienst op 4 december (Grote Kerk) en 11 december (Patmoskerk).
De stukken zijn ook digitaal beschikbaar via bovenstaande agenda

Programma:

Zondag 27 november - 1e Advent - 'Tot U, Heer, hef ik mijn ziel'
Lezingen: Jesaja 11 vers 1-10, Psalm 80 vers 1-20 en Mattheüs 24 vers 32-44

Zondag 4 december - 2e Advent - 'U volk van Sion'
Lezingen: Jesaja 2 vers 1-5, Psalm 46 en Lucas 1 vers 26-38

Zondag 11 december - 3e Advent - 'Verblijdt u in de Heer'
Lessons and Carols met Marcantat
Lezingen: Genesis 3 vers 8-19, Genesis 22 vers 15-18, Jesaja 9 vers 1-6, Jesaja 11 vers 1-9,
Lucas 1 vers 26-35 en 38, 
Lucas 2 vers 1-7, Lucas 2 vers 8-16, Mattheüs 2 vers 1-12, Johannes 1 vers 1-14

Zoindag 18 december - 4e Advent - 'Dauwt, hemelen'
Lezingen: Jesaja 8 vers 24, Jesaja 9 vers 1-6, Psalm 146 en Lucas 1 vers 39-55

Liturgie zondag 27 november 2022

De 1e zondag van de Advent ‘Tot U, Heer, hef ik mijn ziel’ (Ad te Domine levavi) om 10.00 uur in de Grote Kerk met de viering van het Heilig Avondmaal.

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 25 vers 2 en 4.

Liturgie zondag 4 december 2022

De 2e zondag van de Advent om 10.00 uur in de Grote Kerk.

 

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: Psalm 145, 1 en 2

Liturgie zondag 20 november 2022

De 10e zondag van de herfst ‘Eeuwigheidszondag’om 10.00 uur in de Grote Kerk met herdenking van de overledenen.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 33 vers 2.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

 Flyer Jeugddienst 2022 11 13

 

Opgang

Consistoriegebed

Luiden van de klok


Intrede  

Lied ‘De vreugde van U is mijn kracht’ (Opwekking 654) o.b.v. Lighthouse

Mededelingen door de ouderling van dienst

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied: ‘Met open armen’ o.b.v. Lighthouse

Liturgie voor de dienst op zondag 6 november 2022 in de
Patmoskerk op Marken
Intochtslied: Psalm 17: 1, 3
Mededelingen
Stil gebed. Votum groet
Verootmoedigingsgebed
Zingen: Lied 968: 1
Woord van genade
Zingen: Lied 968: 4

De 7e zondag van de herfst om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

 

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 46 vers 1 en 3.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Dankdag voor gewas en arbeid om 20.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

 

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

 

Intrede

Intochtspsalm: 113 vers 1 en 3.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Intochtslied: Psalm 98 (Nieuwe Psalmberijming)

Welkom en Mededelingen

Stil gebed - Votum en groet

Inleidende woorden

Lied: Psalm 65: 1

De 4e zondag van de herfstom 10.00 uur in de Grote Kerk. 

Protestantse Gemeente Marken.

 

 

 

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 92 vers 1 en 2.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 221 ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’ couplet 1.

Verootmoedigingsgebed.