Intochtslied:               Psalm 82: 1, 3 

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Verootmoedigingsgebed

Zingen:                     Lied 657: 1

Woord van genade

Zingen:                     Lied 657: 2

Intochtslied: 679

Welkom en mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Tien Woorden

Zingen: Psalm 139 : 1 en 14

Intochtslied: J. de Heer 57 vers 1 en 3 (Er komen stromen van zegen)

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 119 vers 1

Wetslezing  uit Exodus 20

Psalm 119 vers 2

Gebed

    Vertrek van de kinderen naar hun samenkomst

Schriftlezing 1: Handelingen 6:11 -- 7:1

Lied 213 vers 1 (Morgenglans der eeuwigheid)

Schriftlezing 2: Handelingen 7: 44-50

Lied 213 vers 2 en 3

Verkondiging

Tekst Handelingen 7: 46b: David heeft gevraagd een woonstede te mogen bouwen voor het huis van Jacob

Liturgie zondag 17 juli 2022 Grote kerk

Thema: Genodigde in de tent van God!

 

Opgang

Consistoriegebed

Luiden van de klok


Intrede  

Psalm 19 vers 1 en 2

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 869 vers 1

Liturgie zondag 10 juli 2022

De 4e zondag van de zomer om 10.00 uur in de Grote Kerk met de viering van het Heilig Avondmaal.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 25 vers 2 en 6.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Stil gebed

Bemoediging en groet.

Lied 314 ‘Here Jezus, om uw woord’ couplet 1 en 3.

Liturgie voor de kerkdienst op zondag 3 juli 2022 - Prop. drs. J. Mulder

Intochtslied: Lied 675 : 1 en 2 (Geest van hierboven)

Welkom en Mededelingen door ouderling van dienst

Stil gebed

Votum

Lied 677 : 1, 2 en 3 (Geest uit de hemel neergedaald)

Let op: uitzending via kerkdienstgemist: klik hier om te bekijken

De 2e zondag van de zomer om 10.15 uur in de tent op de haven van Marken.

Protestantse Gemeente Marken.

Voorbereiding op de binnenkomst

Gebed om een gezegende kerkdienst.

Binnenkomst

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Psalm 72 vers 1 en 4.

Bemoediging en groet.

Muziek: ‘Bird on the Wire’ van Leonard Cohen.

Woorden als gids voor het leven (1 Petrus 3,10-12).

Muziek: ‘Why Me Lord’ van Kris Kristofferson.

De 1e zondag van de zomer om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 86 vers 2 en 4.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Intochtslied: Psalm 68:7

Welkom en Mededelingen

Stil gebed, bemoediging en groet

Bijbelse leefregel

Zingen: Lied 868: 1, 2 en 3

Gebed om de opening van het Woord

 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Intochtslied: Psalm 36:2,3 

Welkom en Mededelingen

Stil gebed, votum en groet

Zingen: Psalm 51:5

Gebed

Schriftlezing Ezechiël 47:1-12 

De 50e dag na Pasen om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 33 vers 1 en 2.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 632 ‘Dit is de dag’ couplet 1 en 3.

Intochtslied: Psalm 146 : 1, 2, 3

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

bemoediging en groet

Het grote gebod: Mattheüs 25 : 31 – 46.