famBak

 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG versterkt de positie van de mensen van wie gegevens worden verwerkt. Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt – meer dan nu – op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

Daarom is er de afgelopen tijd hard gewerkt door het colleges van Kerkrentmeesters en Diaconie om een nieuwe Privacyverklaring voor de Protestantse gemeente Marken op te stellen. Via deze pagina zal de voolledige verklaring beschikbaar komen, zodra de Kerkenraad goedkeuring heeft gegeven.

Privacy