famBak

 

 

Opgang

Consistoriegebed

Luiden van de klok

 

Intrede

Psalm 67 vers 1

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 280 'De vreugde voert ons naar dit huis', couplet 4

Gebed van verootmoediging

Genadeverkondiging en leefregels

Lied 280 couplet 5

Gebed om de verlichting van de heilige Geest

Moment voor de kinderen

Lied voor de kinderen: Lied 348 'Heer van Uw kerk', couplet 1

 

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Genesis 14: 1-16

Psalm 119a vers 1 en 4

Lezing uit het Nieuwe Testament: 1 Thessalonicenzen 4: 1-11

Lied 746 'Sion mijn vaderland' couplet 1 en 7

Verkondiging  ‘Het proces van de gekookte kikker’

Psalm 84 vers 3

 

Gebeden en gaven

Oproep tot de gavenI

Dankzegging en voorbede

 

Zending en zegen

Lied 886 'Abba, Vader, U alleen'

Zegen

 

 

Informatie voor de gaven

Het rekeningnummer van de Diaconie is:
NL75 RBRB 0841 3778 47             Ten name van Protestantse Gemeente Marken.

Het rekeningnummer van de Kerk is:
NL69 INGB 0000 1609 62             Ten name van Protestantse Gemeente Marken.

Het rekeningnummer voor uw bijdrage voor de zendingskisten is:
NL76 INGB 0002 5388 88              Ten name van Zending- en evangelisatiecommissie Marken