famBak

 

1e zondag van de herfst, bevestiging van ouderling met bepaalde opdracht, om 10.00 uur, in de Patmoskerk. Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Psalm 100 vers 1 en 4.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 273 ‘Loof God, die zegent al wat leeft’, couplet 1 en 2.

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen.

Lied voor de kinderen: Lied 805 ‘Abraham’ couplet 2.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Genesis 14,17-24 (lector).

Psalm 134 vers 1 en 3.

Lezingen uit het Nieuwe Testament: Johannes 6,32-35 en 15,5-12 (voorganger).

Lied 807 ‘Een mens te zijn op aarde’ couplet 1. 5 en 6.

Verkondiging: ‘Zegenen en gezegend worden’.

Lied 672 ‘Kom laat ons deze dag’, couplet 1 en 4.

Bevestiging ouderling

Bevestiging nieuwe ambtsdrager.

Opdracht en gelofte.

Gebeden en bevestiging.

Lied 360 ‘Kom Schepper, Geest daal tot ons neer’, couplet 1 t/m 6.

Bevestigingsgebed.

Voorbede voor ambtsdragers.

Loflied: Lied 868 ‘Lof zij de Heer’, couplet 1 en 2.

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Lied 838 ‘O grote God die liefde zijt’, couplet 1 en 2.

Zegen.