famBak

 

3e zondag van de herfst om 10.00 uur, in de Patmoskerk, met medewerking ‘The Gospeltrain’. Jaarthema: ‘Het goede leven – bloeien in Gods licht’. Protestantse Gemeente te Marken.

The Gospeltrain:        Anthem ’84’ geschreven door Kris Kristofferson (1936-); ‘With God On Our Side’ van Bob Dylan (1941-); ‘Seven Spanish Angels’ van Ray Charles (1930-2004)

‘Reminds Me Of You’ geschreven door Sir Ivan (Van) Morrison (1945-).

Voorbereiding

Consistoriegebed en Luiden van de klok.

Binnenkomst

Muziek: Lied 868 ‘Lof zij de Heer’ 1 - 3.

Stil gebed - Bemoediging en groet.

Muziek: Lied 573 ‘We zijn hier bij elkaar’ uit Opwekking.

De Tien Woorden (Rik Dooijeweerd en Dylan de Weijze).

Muziek: Lied 733 ‘De zon komt op’ uit Opwekking.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

The Gospeltrain:‘Little John Of God’ van Los Lobos (Louis Perez en David Hildago) uit het album The Neighborhood; ‘Why Me Lord’ geschreven door Kris Kristofferson (1936-).

De bijbel

Lezen uit de bijbel: Lukas 15,11-32 (BGT, door 5 jongeren: Joris Stooker ‘evangelist’, Thomas Teerhuis ‘knecht’, Jorrit Korstman ‘jongste zoon’, Sarah de Groot ‘oudste zoon’, en Lieke Schipper ‘vader’)

Muziek: Psalm 139b ‘Heer, U doorgrondt en kent mij’, couplet 1 en 2.

Verkondiging: ‘#iedereendoetmee’.

Muziek: Lied 553 ‘Laat het feest zijn in de huizen’ uit Opwekking.

Bidden en delen

Toelichting op de gaven.

The Gospeltrain: ‘Whenever God Shines His Light’ van Van Morrison (1945-) en ‘Jesus On The Mainline’ door Fred McDowell (1906-1972).

God danken en voor anderen bidden.

Opdracht en zegen

Muziek: Lied 885 ‘Groot is uw trouw, o Heer’.

Zegen.

The Gospeltrain: Poor Boy’ een Gospel Traditional.