famBak

 

Dienst Marken 1 nov. 2020 Patmoskerk

Intochtspsalm Psalm 84: 1 en 3 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer

Welkom en Mededelingen

Stil gebed - Votum en groet

Zingen: Psalm 84 : 4 Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort

Kyriëgebed

Lied 305: Alle eer en alle glorie

Gedicht: Een man fluisterde

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing :  I Koningen 19 : 1 – 18

Lied: 321: 1,2,3 en 5  Niet als een storm, als een vloed

Verkondiging : Hoe God ons tegemoet komt…

Lied  723 Waar God de Heer zijn schreden zet

 

Inzameling van de gaven na toelichting door ouderling van dienst

  

Dankgebed en voorbeden

Lied 727 : 1,2,3 en 10 Voor alle heiligen in de heerlijkheid

Zegen