famBak

 

 

Liturgie voor de morgendienst op 15 november in de Patmoskerk, Marken

 

 

Intochtslied: Psalm 63 : 1 en 2.

           

Welkomstwoord:

 

Stil gebed: 

 

Votum en Groet:  

Aanvangstekst:      Psalm 22 : 3.

Mijn God, ik roep overdag, maar U antwoordt niet,

en ‘s nachts, maar ik vind geen stilte.

 

Psalm 42 : 5 en 7.

 

Gebed van verootmoediging:

 

Genadeverkondiging:     

 

Leefregels: 1Petrus 4 : 7 – 11.

 

Lied 213 : 2 en 3.

 

Gebed om verlichting door de Heilige Geest:

 

Kinderen gaan naar Kindernevendienst: (indien aanwezig)

 

Schriftlezing:           Job 13. (door lector)

                                    Handelingen 27 : 14 - 26. (door lector)

 

Lied 247: 1 en 3.

Verkondiging: Van God verlaten, maar toch!

                         

Lied 23 B: 3 en 5. 

Toelichting op de gaven door de ouderling van dienst:

 

Dankgebed en voorbede:          

Lied 885.

Zegen: