famBak

 

De 1e van de Advent, om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: Psalm 25 vers 2.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 213 ‘Morgenglans der eeuwigheid’, couplet 1.

Gebed van verootmoediging.

Genadeverkondiging.

Leefregels.

Lied 213 ‘Morgenglans der eeuwigheid’, couplet 4.

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen.

Lied 444 ‘Nu daagt het in het oosten’ couplet 1.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 63,19b-64,7 (lector).

Antwoordpsalm: Psalm 85 vers 1 en 4.

Lezing uit de brieven: 1 Korinthe 1,1-9 (lector).

Halleluja-lied: Lied 670 ‘Kom Schepper God, o heilige Geest’, couplet 3.

Evangelielezing: Markus 13,24-37 (voorganger).

Halleluja-lied: Lied 439 ‘Verwacht te komst des Heren’, couplet 1 en 2.

Verkondiging: ‘Self-fulfilling prophecy’ (zelfvervullende voorspelling).

Lied 751 ‘De Heer verschijnt te middernacht’, couplet 5 en 2.

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de ouderling van dienst.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Lied 442 ‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen’, couplet 2.

Zegen.