famBak

 

Intochtspsalm:                                    Psalm 85: 1

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Verootmoedigingsgebed

Zingen:                                                                Lied 433: 1

Genadeverkondiging

Zingen:                                                                                Lied 433: 4

Wet

Zingen:                                                                Lied 433: 5

Gebed om de opening van het Woord

Kinderen gaan naar de nevendienst (als er kinderen zijn hiervoor)

1e Schriftlezing:           Jesaja 65: 17 t/m 25

Lied:                                                   Lied 439: 1, 2

2e Schriftlezing:          Johannes 3: 22 t/m 30                     

Lied                                                     Lied 439: 3, 4

 

Verkondiging n.a.v.Jesaja 65: 24

Lied:                                                   Lied 463: 1, 2, 7, 8

  

Inzameling van de gaven na toelichting door ouderling van dienst

Dankgebed en voorbeden

Lied:                                                   Lied 442: 1, 2

Zegen