famBak

 

Kerstdag ‘Puer natus est’ (‘Het Kind is geboren’ n.a.v. Jesaja 9,5) om 10.00 uur in de Grote Kerk.
Protestantse Gemeente Marken.gelegenheidsband

Muziek als voorbereiding op de opgang: ‘Enatus est Emanuel’ (Geboren is Immanuel) van Michael Praetorius (1571-1621).

Opgang

Consistoriegebed

Luiden van de klok.

Intrede

Openings-lied: Once in Royal David's City (Willcocks zetting).

Mededelingen.

Psalm 149 vers 1 en 2.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 477 ‘Komt allen tezamen’, couplet 1 en 2.

Geloofsbelijdenis (Nicea-Constantinopel).

Lied 438 ‘God lof! Nu is gekomen’, couplet 1.

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

Lied voor de kinderen: Lied 348 ‘Heer van uw kerk’ couplet 1.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 9,1-6 (lector).

Antwoordpsalm: Psalm 67 vers 1.

Lezing uit de Brieven: Titus 2,11-14 (lector).

Halleluja-lied: Lied 503 ‘Wij staan aan een kribbe’, couplet 1 en 2 (Willcocks zetting).

Evangelielezing: Lukas 2,1-14 (voorganger).

Halleluja-lied: Lied 481 ‘Hoor, de engelen zingen de eer’, couplet 1 en 2 (Willcocks zetting).

Verkondiging: ‘De Gouden Eeuw is begonnen’.

Lied 475 ‘Ik mag hier aan uw kribbe staan’, couplet 1 en 3.

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de ouderling van dienst.

Muzikaal intermezzo: ‘Ave Maris Stella’ van Claudio Monteverdi (1567-1643).

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Lied 487 ‘Eer zij God in onze dagen’, couplet 1 en 2.

Zegen.

Muzikale afsluiting met koper: ‘God Rest Ye Merry Gentlemen’ in Willcocks zetting (Lied 506 couplet 1 en 2).