famBak

 

Oudejaarsavond om 19.00 uur in de Patmoskerk met herdenking overledenen.

Protestantse Gemeente Marken.

Opganggelegenheidszang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: Psalm 27 vers 1.

Mededelingen.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 482 ‘Er is uit ’s werelds duistere wolken’, couplet 1.

 

Geloofsbelijdenis.

Lied 482 couplet 3.

Herdenking van de overledenen terwijl we luisteren naar:

Lied 598 ‘Dans nos obscurités’ (Als alles duister is).

Moment van stilte (staande).

Lied 634 ‘U zij de glorie’, couplet 2.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 40,26-31 (lector).

Antwoordpsalm: Psalm 90 vers 1 en 8.

Lezing uit het Nieuwe Testament: Mattheüs 6,26-34 (voorganger).

Halleluja-lied: Lied 910 ‘Soms groet een licht van vreugde’, couplet 1 en 3.

Verkondiging: ‘Het staat in de lucht geschreven’.

‘You Raise Me Up’ (U tilt mij op) van Josh Groban (1981-) door Jacob Teerhuis e.a.

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de ouderling van dienst.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: Lied 512 ‘O Jezus, hoe vertrouwd en goed’, couplet 1, 2, 5 t/m 7.

Zegen.