famBak

 

Orde van dienst Grote Kerk 27 december 2020:

Intochtspsalm 93 (1-4)

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Apostolisch vermaan: 1 Tessalonicenzen 5: 12-24. lied 450

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing : Jesaja 11: 1-5

Lied 105: 1,2,3

Schriftlezing : Lukas 2: 21-40

Lied 159c

Verkondiging

Lied  527

Inzameling van de gaven na toelichting door ouderling van dienst

Dankgebed en voorbeden

Lied 473

Zegen