famBak

 

De 1e na Epifanie om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: Psalm 62 vers 1 en 4.

Mededelingen.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 517 ‘Christus, uit God geboren’, couplet 1 en 2.

Gebed van verootmoediging.

Genadeverkondiging.

Lied 517 couplet 3.

Leefregels.

Lied 517 couplet 4 en 5.

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen.

Lied voor de kinderen: Lied 348 ‘Heer van uw kerk’ couplet 1.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Genesis 22,1-14 (lector).

Antwoordpsalm: Psalm 111 vers 5 en 6.

Evangelielezing: Matteüs 3,13-17 (voorganger).

Halleluja-lied: Lied 522 ‘Toen Jezus bij het water kwam’, couplet 1, 3 en 4.

Verkondiging: ‘Gewoon nietsdoen?’.

Lied 834 ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht’, couplet 1 en 2.

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de ouderling van dienst.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: Psalm 65 vers 2.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).