famBak

 

De 5e zondag na Epifanie om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: Psalm 32 vers 3.

Mededelingen.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 212 ‘Laten wij zingend deze dag beginnen’ couplet 1 en 2.

Gebed van verootmoediging.

Genadeverkondiging.

Lied 212 couplet 3.

Leefregels.

Lied 212 couplet 4 en 5.

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen.

De heilige Schrift

Lezing uit het Evangelie: Markus 1,29-39 (lector).

Halleluja-lied: Lied 517 ‘Christus, uit God geboren’, couplet 2 en 3.

Verkondiging: ‘Het leerproces van Jezus’

Lied 909 ‘Wat God doet, dat is welgedaan’, couplet 2.

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de ouderling van dienst.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: Lied 687 ‘Wij leven van de wind’, couplet 1 en 3.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).