famBak

 

Zondag Invocabit (n.a.v. Ps. 91 vers 15 ‘Roep je Mij aan…’).

De 1e zondag van de 40 dagen om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: Psalm 65 vers 1.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Klein Gloria: Lied 195 ‘Ere zij de Vader en de Zoon’.

Leefregels (uit Exodus 20).

Psalm 65 vers 2 en 5.

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen n.a.v. 40-dagenproject Bijbel-Basics.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 55,1-3a (lector).

Antwoordpsalm: Psalm 42 vers 1 (OB).

Lezing uit de Brieven: Openbaring 21,1-7 (lector).

Halleluja-lied: Lied 445 ‘Ruwe stormen mogen woeden’ (couplet 3 uit LvdK).

Lezing uit het Evangelie: Johannes 4,1-30 (voorganger).

Halleluja-lied: Lied 556 ‘Alles wat over ons geschreven is’, couplet 3 en 4.

Verkondiging: ‘Een retorische vraag’ n.a.v. Johannes 4,7b

Lied 653 ‘U kennen, uit en tot U leven’, couplet 3.

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de ouderling van dienst.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: Slotlied: Psalm 25 vers 4 en 6.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).