famBak

 

De 3e zondag van de 40 dagen om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: Psalm 147 vers 1.

Welkom en mededelingen

Stil gebed.

Votum en groet.

Wetslezing uit Markus 12: 28 - 34

Zingen Psalm 1 :1

.

Gebed om de verlichting van de Heilige Geest.

Moment voor de kinderen n.a.v. 40-dagenproject Bijbel-Basics.

De heilige Schrift

Lezing: Psalm 31:  20 - 25

Zingen Psalm 31: 15

Lezing: Markus 4: 35 – 41

Zingen Psalm 146: 3   

Verkondiging. Tekst: Markus 4: 38 - 40 

Zingen lied 313: 1 en 4

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de ouderling van dienst.

Dankzegging en voorbede.

Zingen lied 416: 1, 3 en 4

Zending en zegen

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).