famBak

 

Biddag voor gewas en arbeid, om 19.30 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: Psalm 141 vers 1 en 2.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 287 ‘Rond het licht dat leven doet’, couplet 1.

Geloofsbelijdenis.

Lied 237 ‘O zalig licht, Drievuldigheid’, couplet 1, 2 en 3.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Psalm 90.

Antwoordpsalm: Psalm 62 vers 4 en 5.

Lezing uit het Nieuwe Testament: Lukas 11,33-36.

Halleluja-lied: Lied 838 ‘O grote God die liefde zijt’, couplet 1.

Verkondiging: ‘De toon maakt de muziek’ n.a.v. Psalm 90 vers 17.

Muzikaal meditatief moment.

Psalm 90 vers 1 en 8.

Gebeden en gaven

Oproep tot de gaven.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: Lied 415 ‘Zegen ons, Algoede’, couplet 1, 2 en 3.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).