famBak

 

Zondag Laetare ‘Verheug u’ n.a.v. Jesaja 66 vers 10.

De 4e zondag van de 40 dagen om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: Psalm 84 vers 1 en 4.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 280 ‘De vreugde voert ons naar dit huis’, couplet 1 en 3.

Gebed van verootmoediging.

Genadeverkondiging.

Lied 280 couplet 4 en 5.

Leefregels (1 Tessalonicenzen 5,15-21).

Lied 280 couplet 6 en 7.

Gebed om het lichting van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen n.a.v. 40-dagenproject Bijbel-Basics.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Jozua 4,19-5,1; 10-12 (lector).

Antwoordpsalm: Psalm 122 vers 1.

Lezing uit de Brieven: Efeziërs 2,4-10 (lector).

Antwoordpsalm: Psalm 73 vers 9 en 10.

Lezing uit het Evangelie: Johannes 6,4-15; 26-27 (voorganger).

Halleluja-lied: Lied 546 ‘Wees blijde nu, in ’t midden van het lijden’, couplet 1, 4 en 5.

Verkondiging: ‘Vreugde of sacherijn?’.

Lied 908 ‘Ik heb U lief, o mijn beminde’, couplet 5 en 6.

Gebeden en gaven

Oproep tot de gaven.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: Lied 536 ‘Alles wat over ons geschreven is’, couplet 2 en 4.

Zegen.