famBak

 

De 5e zondag van de 40 dagen om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Intochtslied: 750: 1 en 2.

Welkom en mededelingen

Stil gebed.

Votum en groet.

Wetslezing uit Exodus 20

Zingen Psalm 119: 66

.

Gebed om de verlichting van de Heilige Geest.

Moment voor de kinderen n.a.v. 40-dagenproject Bijbel-Basics.

De heilige Schrift

Lezing: Markus 11: 15 - 19

Zingen Lied 413: 1

Lezing: Jesaja 56: 3 - 8

Zingen Lied 413: 3   

Verkondiging.  

Zingen Psalm 145: 5

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de ouderling van dienst.

Mededeling van overlijden.

Zingen lied 919: 1, 3 en 4

Dankzegging en voorbede.

Zingen lied 412: 5

Zending en zegen

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).