adventkalenders

Palmzondag, de 6e zondag van de 40 dagen om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: Psalm 24 vers 4.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 281 ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’, couplet 1 en 5.

Gebed van verootmoediging.

Genadeverkondiging.

Lied 281 couplet 6 en 10.

Leefregels: uit Filippenzen 2,5-8.

Lied 544 ‘Christus naar wie wij heten’ couplet 3 en 4.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen n.a.v. 40-dagenproject Bijbel-Basics.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Zacharia 9,9-10 (lector).

Antwoordpsalm: Psalm 118 vers 8 en 9.

Lezing uit de Brieven: 1 Korintiërs 1,18-31 (lector).

Halleluja-lied: Lied 552 ‘Dit is een dag van zingen’ couplet 1.

Lezing uit het Evangelie: Marcus 11,1-11 (voorganger).

Halleluja-lied: Lied 552 couplet 2 en 3.

Verkondiging: ‘Geloof voor Dummies’.

Muzikaal meditatief moment.

Lied 826 ‘O Christus, woord der eeuwigheid’, couplet 2 en 3.

Gebeden en gaven

Oproep tot de gaven.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: Lied 561 ‘Ik wil mij gaan vertroosten’, couplet 1, 2 en 3.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).