famBak

 

 Vesper logo

Witte Donderdag, 1 april 2021 om 19.30 uur in de Grote Kerk op Marken

Voorganger: Ds. H.Z. Klink

Ouderling van dienst: Anneke Commandeur-Kroes

Organist: Sebastiaan van der Pluijm

Orgelspel

Luiden van de klok

Bemoediging:             Onze hulp is in de naam van de Heer,

die hemel en aarde gemaakt heeft,

die trouw houdt tot in eeuwigheid

en niet laat varen het werk van zijn handen.

Groet   :                                              Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, de Vader

en van Jezus Christus, onze Heer, door de Heilige Geest.

Amen.

Zingen: Psalm 25a vers 1

Gebed om het licht van de heilige Geest

Lezing uit Oude Testament: Psalm 25

Zingen: Psalm 25a vers 2

Aansluitend zingen: Lied 195 het ‘Klein Gloria’

Evangelielezing: Marcus 14 : 12 t/m 31

Zingen: Lied 558 ‘Jezus, om uw lijden groot’ couplet 1, 3 en 4

Verkondiging

Stilte moment gevolgd door meditatief orgelspel

Zingen: Lied 188 ‘O Lam van God, onschuldig’ couplet 1 (LvdK 1973)

lied188

Dankzegging en voorbede. Iedere voorbede wordt zingend afgesloten met de acclamatie uit Lied 367e

Zingen: Lied 1005 ‘Zoekend naar licht’ couplet 1 en 3

Zending en zegen:      Laat ons heengaan in vrede,

in de verwachting van de toekomst van onze Heer.

De genade van onze Heer Jezus Christus

en de liefde van God

en de gemeenschap van de Heilige Geest

zij met u allen.

Zingen: Lied 431b

Orgelspel

 

 

Goede Vrijdag, 2 april 2021 om 19.30 uur in de Grote Kerk op Marken

Voorganger: Ds. H.Z. Klink

Ouderling van dienst: Agnes Sterkenburg-Kes

Organist: Dirk Kes

Orgelspel

Luiden van de klok

Bemoediging:             Onze hulp is in de naam van de Heer,

die hemel en aarde gemaakt heeft,

die trouw houdt tot in eeuwigheid

en niet laat varen het werk van zijn handen.

Groet   :                                              Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, de Vader

en van Jezus Christus, onze Heer, door de Heilige Geest.

Amen.

Zingen: Psalm 140 vers 1, 3, 4 en 8

Gebed om het licht van de heilige Geest

Lezing uit Oude Testament: Psalm 22 : 1 – 22 en 31-32

Zingen: Psalm 22 vers 1 en 11

Aansluitend zingen: Lied 195 het ‘Klein Gloria’

Evangelielezing: Marcus 15 : 1 - 39

Zingen: Lied 577 ‘O wereld, zie uw leven’ couplet 1 en 2

Verkondiging

Stilte moment gevolgd door meditatief orgelspel

Zingen: Lied 574 ‘Glorie zij U, Christus, U leed onze nood’ couplet 1 en 3

Dankzegging en voorbede. Iedere voorbede wordt zingend afgesloten met de acclamatie uit Lied 367e

Zingen: Lied 1005 ‘Zoekend naar licht’ couplet 1 en 2

Zending en zegen:      Laat ons heengaan in vrede,

in de verwachting van de toekomst van onze Heer.

De genade van onze Heer Jezus Christus

en de liefde van God

en de gemeenschap van de Heilige Geest

zij met u allen.

Zingen Lied 431b

We eindigen deze vespers in stilte

 

 

Stille Zaterdag, 3 april 2021 om 19.30 uur in de Grote Kerk op Marken

Liturg: Jannie Visser-De Groot.

Organist: Hans Jütte

Orgelspel

Luiden van de klok

Openingsvers:             Heer, open mijn lippen

Mijn mond zal zingen van Uw eer

God, kom mij te hulp

Heer, haast U mij te helpen.

Amen.

Zingen: Psalm 16 vers 1 en 3

Lezing uit Oude Testament: Psalm 16

Zingen: Psalm 16 vers 4

Aansluitend zingen: Lied 195 het ‘Klein Gloria’

Inleiding en Evangelie lezing: Marcus 15 : 40 - 47

Stilte moment gevolgd door meditatief orgelspel

Zingen: Lied 590 ‘Nu valt de nacht’ couplet 1

Gebeden. Iedere voorbede wordt zingend afgesloten met de acclamatie uit Lied 367e

Zingen: Lied 601 ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ couplet 1, 2 en 3

Aansteken van de nieuwe paaskaars

Zingen: Lied 1005 ‘Zoekend naar licht’ couplet 1, 4 en 5

Zegenbede:                 Moge de Heer ons zegenen en bewaren.

Zingen Lied 431b

Orgelspel