adventkalenders

10.00 uur in de Grote Kerk van de Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Intochtslied: Psalm 118: 9 en 10.

Welkom en mededelingen

Stil gebed.

Votum en groet.

Zingen Lied 624

Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 103: 9

.

Gebed om de verlichting van de Heilige Geest.

De heilige Schrift

Lezing: Lucas 24: 13 - 35

Zingen Lied 314

Verkondiging.  

Zingen Psalm 641

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de ouderling van dienst.

Dankzegging en voorbeden.

Zingen lied 634: 1 en 2

Zending en zegen

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).