Intochtslied Lied 103:1,9

Welkom, mededelingen

Stil gebed

Votum en Groet

Wetslezing

Zingen: Lied 705:1,4

Gebed voor de opening van het Woord

Schriftlezing: Ruth 1:1-6

Zingen: Lied 313:1 en 4

Overdenking  

Orgelspel  “fantasie” van Johan Krieger

Zingen: Lied 340B (Geloofsbelijdenis)

Aandacht voor de collecten

Danken en bidden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: Psalm 150:1,2

Zegen met gezongen Amen (lied 431c)