Orde van dienstzondag 25juli2021:

IntochtspsalmPsalm 89: 1, 4, 5

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Kyriëgebed

Leefregel

Glorialied272

Gebed om de opening van het Woord

SchriftlezingPsalm 69: 1-4 en 14-19

Lied: 6914

SchriftlezingMarcus645-52

Lied: 917

Verkondiging

Lied107: 11, 12, 13, 14

Doel van de collectes van deze dienst

Toelichting door de ouderling van dienst

  

Dankgebed en voorbeden 

Lied: 273: 1, 2, 3, 4

Wegzending en Zegen met gezongen Amen (lied 431c)