Orde van dienstzondag 1 augustus 2021:

IntochtspsalmPsalm 6837

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Kyriëgebed

Leefregel

Glorialied754: 1, 3

Gebed om de opening van het Woord

SchriftlezingDeuteronomium 10: 12-22

Lied: 1194, 7, 66

SchriftlezingMarcus71-23

Lied: 944: 1, 2, 3

Verkondiging

Lied912: 1, 2, 3, 5

Doel van de collectes van deze dienst

Toelichting door de ouderling van dienst

Dankgebed en voorbeden 

Lied: 834

Wegzending en Zegen met gezongen Amen (lied 431c)