Liturgie zondag 8 augustus 2021

De 8e zondag van de zomer om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Psalm 16 vers 1.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Psalm 16 vers 3.

Klein Gloria (Lied 195).

Verootmoediging.

Genadeverkondiging.

Lied 281 ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’, couplet 3 en 5.

Leefregels.

Lied 281 couplet 7 en 10.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Genesis 23,1-20 (lector).

Antwoordpsalm: 23c vers 1, 2 en 3.

Lezing uit het Nieuwe Testament: 2 Korintiërs 4,16-5,1 (voorganger).

Halleluja-lied: 801 ‘Door de nacht van strijd en zorgen’, couplet 1, 2 en 3.

Verkondiging: ‘Begraven in de toekomst’ n.a.v. Genesis 23 vers 19.

Psalm 79 vers 5.

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: Lied 868 ‘Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere’, couplet 1, 2 en 5.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).