De 9e zondag van de zomer om 10.00 uur in de Patmoskerk m.m.v. de band Lighthouse.

Thema Vakantie Bijbel Week 2021: ‘Duik erin!’

Protestantse Gemeente Marken.

Voorbereiding

Bidden om een goede kerkdienst en het luiden van de klok.

Binnenkomst

Orgel: Psalm 100 vers 1, 2 en 4.

Stil gebed

Bemoediging en groet.

Band: Lied 640 ‘Ik hef mijn ogen op’ (Opwekking).

Introductie Vakantie Bijbel Week 2021.

Leefregels voor een echt gelukkig leven uit Matteüs 5 vers 3-12 uit de Bijbel in Gewone Taal (BGT) door Eline Gerritsen en Aniek Sluys.

Band: Lied 445 ‘Bron van Levend Water’ (Opwekking).

Bidden om de hulp van de Heilige Geest.

Themalied VBW ‘Duik erin!’

De bijbel

Lezen uit de bijbel: Mattheüs 7 vers 24-29 (uit de BGT) door Esther Visser.

Band: Antwoordlied: 430 ‘Een wijs man’ couplet 1, 2 en 3 (ELB).

Verkondiging: ‘Sta stevig!’ n.a.v. Matteüs 7 vers 24-25.

Orgel en band: Lied 277 ‘Machtig God, sterke rots’ (Opwekking).

Bidden en delen

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.

Orgel en band: ‘Stronger’ van Hillsong Chapel.

God danken en voor anderen bidden.

Opdracht en zegen

Lied 422 ‘Laat de woorden die we hoorden’ couplet 1 en 3.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).

Band: My Lighthouse (Rend Collective)