De 11e zondag van de zomer om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Psalm 17 vers 3.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Psalm 17 vers 2.

Klein Gloria (Lied 195).

Verootmoediging.

Genadeverkondiging.

Psalm 17 vers 7.

Leefregels.

Lied 316 ‘Het woord dat u ten leven riep’, couplet 1 en 4.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Genesis 25,1-11 (lector).

Antwoordpsalm: 26 vers 1, 3 en 5.

Lezing uit het Nieuwe Testament: Openbaring 7,9-17 (voorganger).

Hallelujalied: 754 ‘Liefde Gods die elk beminnen’, couplet 1 en 3.

Verkondiging: ‘Gods verzamelwoede’ n.a.v. Genesis 25 vers 8.

Psalm 87 vers 1, 3 en 4.

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: 871 ‘Jezus zal heersen waar de zon’, couplet 1, 2 en 4.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).