omega
                     

Orgel

Hans Jütte

Line-up band

Niels Kaars

Tess Zondervan

Maikel Schipper

Nick Springer

                               

De 13 e zondag van de zomer om 10.00 uur in de Patmoskerk.
Thema: ‘Van U is de toekomst’. Protestantse Gemeente Marken.
Voorbereiding op de binnenkomst
Consistoriegebed en luiden van de klok.
Binnenkomst
Psalm 136 vers 1, 3, 12 en 13.
Stil gebed.
Bemoediging en groet.
Lied 420 ‘Als je bidt zal Hij je geven’ uit de Evangelische
Liedbundel (ELB).
Muziek: "Don't Think Twice It's Alright" van Bob Dylan.
Leefregels: Lukas 12,27-32 uit de Bijbel in Gewone Taal (BGT)
door Jelte Schipper.
Muziek: ‘You Say’ van Lauren Daigle.
‘Sweet Child O’ Mine’ van Guns N’ Roses.
Bidden om de hulp van de Heilige Geest.
De bijbel
Lezing uit het Oude Testament: Exodus 33,7-11 (BGT) door
Pepijn Kes.
Psalm 84 vers 1 en 3.
Lezing uit het Nieuwe Testament: Lukas 11,1-13 (BGT) door
Kenneth Zeeman.
Lied 756 ‘Laat komen, Heer, uw rijk’, couplet 1, 2, 4 en 6.
Verkondiging: ‘Laat je niet kennen!’ n.a.v. Lukas 11 vers 8.
Muziek op het orgel: Air van Jean Baptiste Loeillet (1680-1730)


Lied 885 ‘Groot is uw trouw, o Heer’, couplet 1 en 2.
Bidden en delen
Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.
Muziek: ‘Dreams’ van Fleetwood Mac.
‘De vlinders achterna’ van Dana Winner.
Dankzegging, voorbede en gezongen ‘Onze Vader’
(Lied 466 uit de ELB en begeleid door de band).
Opdracht en zegen
Slotlied: Lied 657 ‘Geest van hierboven’ couplet 1 en 2.
Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).