Opgang

Consistoriegebed

Luiden van de klok

Intrede  

Psalm 122 vers 1 en 2

Welkom en mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 33 vers 1 en 2

Wetslezing

Psalm 1 vers 1

Schuldbelijdenis

Psalm 1 vers 2

Genadeverkondiging

Psalm 1 vers 3

Gebed om de opening van het Woord

Moment voor de kinderen

De heilige Schrift

Eerste Schriftlezing:  Numeri 21 vers 14 tot en met 21

Psalm 105 vers 16 en 17

Tweede Schriftlezing: Johannes 3 vers 1 tot en met 16

Lied 680 geheel

Verkondiging

Lied 578 geheel

Gebeden en  gaven

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst

Dankgebed en voorbeden

Zending en zegen

Slotlied: lied 908 vers 1 en 7

Zegen met gezongen amen. (lied 431b)