Liturgie zondag 26 september 2021

De tweede zondag van de herfst om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opening

Orgelspel en klokgelui

Psalm 84 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer vers 1, 2 en 3

Welkom en mededelingen

Stiltemoment

Bemoediging en groet

Kyrie en gloria

Lied 973 Om voor elkaar te zijn uw oog en oor couplet 1, 2, 3 en 4

 

Rondom het woord

 

Gebed bij de opening van de bijbel

Kindermoment

Eerste lezing

Marcus 1:16-22 uit de Naardense Bijbel

Lied 840 Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom couplet 1, 2 en 3

Tweede lezing

Marcus 8:34-38 naar keuze van de lector

Lied 914 Geef mij, Heer, mij los te zingen couplet 1, 2 en 3

Preek

Meditatief orgelspel

 

Lied 835 Jezus, ga ons voor couplet 1, 2 en 3

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst

Bericht van overlijden

Lied 513 God heeft het eerste woord couplet 1, 2 en 3

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk gesproken Onze Vader

 

Heenzending en zegen

Slotzang

Lied 904 Beveel gerust uw wegen couplet 1, 2, 3 en 5

Zegen met gezongen Amen (lied 340b)