Orde van dienst zondag 31 oktober 2021 10:00 uur Patmoskerk

Intochtslied : Psalm 100:2,3,4

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Apostolische opdracht ( Rom 12:9-21)

Zingen Lied 823:2,4,5

Gebed om de opening van het Woord

Moment voor de kinderen

Schriftlezing :  Jes 40:21-31

Psalm 119:14

Schriftlezing :  2 Tim 3: 1-4 + 14-17

Psalm 119:40

Verkondiging

Zingen Lied 330

Doel van de collectes

Bericht van overlijden

Zingen Lied 523 : 1 en 3 Joh. De Heer “Veilig in Jezus armen”.

 

Dankgebed en voorbeden

Zingen Lied 1005: 1,2,4

Wegzending en Zegen met gezongen Amen (lied 431b)