Intochtslied: Psalm 146 : 1, 2, 3

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

bemoediging en groet

Het grote gebod: Mattheüs 25 : 31 – 46.

Zingen: Psalm 146 : 4, 5

Gebed bij de opening van de Schrift

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing en tekst: Psalm 146 (door ouderling van dienst)

Zingen: lied 146c : 3, 5, 6, 7

Verkondiging: Jakobs God? Dat moet een vergissing zijn…

Zingen: lied 748 : 3, 4, 5

Kinderen komen terug

Toelichting op de collecte (door diaken)

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: 793

Zegen

Gezongen amen (lied 431b)