Intochtslied: Psalm 36:2,3 

Welkom en Mededelingen

Stil gebed, votum en groet

Zingen: Psalm 51:5

Gebed

Schriftlezing EzechiĆ«l 47:1-12 

Lied 680:1, 2 en 4 Kom heilige Geest

Schriftlezing Openbaring 22:1-5

Zingen: Psalm 87:1,4

Verkondiging

Zingen Lied 672:1, 2  en 7 Kom laat ons deze dag

Toelichting op de collecte (door diaken)

Gebeden

Slotlied 675  Geest van hierboven

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b)