De 1e zondag van de zomer om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 86 vers 2 en 4.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Stil gebed

Bemoediging en groet.

Lied 206 ‘De zon gaat op in gouden schijn’ couplet 1 en 2.

Verootmoedigingsgebed en genadeverkondiging.

Lied 206 couplet 6 en 7.

Leefregels.

Lied 673 ‘Heilige liefdeskracht’ couplet 3 en 4.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Lied 348 ‘Heer van uw Kerk’ couplet 1.

De heilige Schrift

Schriftlezing: Rechters 13,1-25 (lector).

Antwoordpsalm: 139 vers 8 en 9.

Verkondiging: ‘Grensoverschrijdend figuur’ n.a.v. Rechters 13 vers 7b.

Lied 899 ‘Wat mijn God wil, geschiede altijd’ couplet 1, 2 en 3.

Gebeden en gaven

Toelichting de doelen van de gaven door de diaken van dienst

De inzameling van de gaven.

Dankzegging, voorbede en Onze Vader.

Zending en zegen

Slotlied: 910 ‘Soms groet een licht van vreugde’ couplet 1, 2 en 3.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).