Intochtslied: J. de Heer 57 vers 1 en 3 (Er komen stromen van zegen)

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 119 vers 1

Wetslezing  uit Exodus 20

Psalm 119 vers 2

Gebed

    Vertrek van de kinderen naar hun samenkomst

Schriftlezing 1: Handelingen 6:11 -- 7:1

Lied 213 vers 1 (Morgenglans der eeuwigheid)

Schriftlezing 2: Handelingen 7: 44-50

Lied 213 vers 2 en 3

Verkondiging

Tekst Handelingen 7: 46b: David heeft gevraagd een woonstede te mogen bouwen voor het huis van Jacob

Lied 919 vers 1 en 4 (Gij die alle sterren houdt)

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst

Collecten

Gebed

Psalm 89 vers 1 en 7

Zegen met gezongen amen (lied 431b)