famBak

 

Intochtslied: 679

Welkom en mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Tien Woorden

Zingen: Psalm 139 : 1 en 14

Gebed om de opening van het Woord

Kinderen naar de nevendienst

Schriftlezing (door ouderling van dienst): Handelingen 9 : 32 – 43

Zingen: Lied 818

Kinderen komen terug uit de nevendienst

Toelichting collecte

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: 886

Zegen

Gezongen amen lied 431b