Intochtslied:               Psalm 82: 1, 3 

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Verootmoedigingsgebed

Zingen:                     Lied 657: 1

Woord van genade

Zingen:                     Lied 657: 2

Wet

Zingen:                     Lied 657: 3

Gebed om de opening van het Woord

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing :  Deuteronomium 11: 18 t/m 28

Zingen:                     Lied 841: 1, 2

Schriftlezing :  Mattheüs 7: 15 t/m 27

Zingen:                     Lied 841: 3, 4

Verkondiging n.a.v. Mattheüs 7: 15

Zingen:                     Lied 905: 1,4                           

Kinderen komen terug van de kindernevendienst

Doel van de collectes (Toelichting door de diaken van dienst)

 

Dankgebed en voorbeden

Zingen:                     Psalm 147: 1, 3                       

Wegzending en Zegen met gezongen Amen (lied 431b)