famBak

 

De 5e zondag van de herfstom 10.00 uur in de Patmoskerk. 

Protestantse Gemeente Marken.

 

 

 

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 105 vers 1 en 3.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Psalm 138 vers 1.

De Tien woorden te leven.

Lied 302 'God in den hoog' alleen zij eer' couplet 1 t/m 4.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Lied voor de kinderen: 348 ‘Heer van uw Kerk’ couplet 1.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament:Rechters 16, 23-31 (lector).

Antwoordpsalm68 vers 7.

Lezing uit het Nieuwe Testament: Matteüs 16, 24-27 (voorganger).

Halleluja-lied: 650 ‘De aarde is vervuld’ couplet 1 t/m 3, 7 en 6.

Verkondiging: 'Winnaarsmentaliteitn.a.v. Rechters 16 vers 28-30.

Psalm 138 vers 4 en 3.

Gebeden en gaven

Toelichting op de doelen van de gaven door de diaken van dienst

De inzameling van de gaven.

Dankzegging, voorbede en Onze Vader.

  Zending en zegen

Slotlied: 910 'Soms groet een licht van vreigde' couplet 1, 2 en 4.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).