famBak

 

Intochtslied: Psalm 98 (Nieuwe Psalmberijming)

Welkom en Mededelingen

Stil gebed - Votum en groet

Inleidende woorden

Lied: Psalm 65: 1

Verootmoedigingsgebed

Gebod en belofte van God

Lied: Psalm 65: 6

Gebed om de opening van het Woord

Moment voor de kinderen

Schriftlezing: Johannes 9, 1-17 (lector)

Zingen: Houd ons bijeen, God, rond uw woord, NLB 721: 1,2

Lezing : Johannes 9, 1, 18-41 (lector)

Zingen: NLB 721:3

Verkondiging

Lied: Wat God doet, dat is welgedaan, NLB 909: 1,3

Kinderen komen terug

Doel van de collectes van deze dienst

Toelichting door de ouderling van dienst

 

Dankgebed en voorbeden

Stil Gebed

Onze Vader, gezongen NLB 1006

Lied: Samen in de naam van Jezus (ELB 218)

Wegzending en Zegen met gezongen Amen (lied 431c)