famBak

 

 Flyer Jeugddienst 2022 11 13

 

Opgang

Consistoriegebed

Luiden van de klok


Intrede  

Lied ‘De vreugde van U is mijn kracht’ (Opwekking 654) o.b.v. Lighthouse

Mededelingen door de ouderling van dienst

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied: ‘Met open armen’ o.b.v. Lighthouse

Onderwijs voor ons leven

Lied 51b ‘Create in me a clean hart’ o.b.v. Lighthouse

Genadeverkondiging

Lied ‘Laat het feest zijn in de huizen’ (Opwekking 553) o.b.v. Lighthouse

Gebed om het licht van de Heilige Geest

Lied 348 vers 1 (orgel)

Jongste kinderen gaan naar de kindernevendienst

 

De heilige Schrift

Evangelielezing: Lukas 15 vers 11-32 uit de Bijbel in Gewone Taal (BGT) door Remi Wolfs, Quinten Zeeman en Dylan de Weijze

Lied ‘Aan Uw tafel’ (Sela) o.b.v. Lighthouse

Verkondiging: Aan tafel!

Lied 185 vers 1, 2 en 3 ‘Een jongen met een grote mond’ (orgel)

Gebeden en  gaven

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst

Inzameling van de gaven

Danken en bidden

Zending en zegen

Slotlied 885 ‘Groot is uw trouw, o Heer’ (orgel)

Zegen met gezongen amen. (lied 431b)