famBak

 

De 9e zondag van de herfst om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente te Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 149 vers 1 en 2.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Bemoediging en groet.

Lied 208 ‘Nu wordt het licht, de dag breekt aan’ couplet 1 en 2.

De Tien Geboden.

Lied 208 couplet 3 en 4.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Lied voor de kinderen: 348 ‘Heer van uw Kerk’ couplet 1.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Exodus 5,1-6,1.

Halleluja-lied: 1009 ‘O lieve Heer, geef vrede’ couplet 1, 2 en 3.

Verkondiging: ‘Tot feest vieren geroepen’ n.a.v. Exodus 5 vers 1.

Lied 650 ‘De aarde is vervuld’ couplet 1 t/m 4 en 7.

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.

Inzamelen van de gaven.

Dankzegging, voorbede en Onze Vader.

Zending en zegen

Slotlied: 971 ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’ couplet 1 en 3.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).