famBak

 

         Stukken voor de gemeentevergadering (23/05)

 

LET OP! BIJ PUNT 6 ZIJN NU DE PRESENTATIE EN DE RAPPORTAGE TOEGEVOEGD 

 

Agenda

 1. Opening
 2. Verslag gemeentevergadering 7 december 2023
 3. Kerkrentmeesters
  1. Jaarrekening 2023 (volledige jaarrekening)
 4. Diaconie
  1. Jaarrekening 2023
  2. Jaarverslag 2023
 5. Zendings- en Evangelisatiecommissie
  1. Financieel overzicht 2023
 6. Presentatie principebesluit over de gebouwenkeuze
  1. Rapportage Duurzaam gemeente perspectief
 7. Rondvraag
 8. Sluiting