Liturgie zondag 26 juli 2020

6e zondag van de zomer om 10.00 uur, in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Psalm 95 vers 1.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Liturgie zondag 2 augustus 2020 om 10.00 uur, in de Grote Kerk.

 

Intochtspsalm: Psalm 136: 1, 2

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

1e zondag van de zomer om 10.00 uur livestream uitgezonden vanuit de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Muziek: Psalm 96 vers 1 en 3.

naar kerkdiensten met bezoekers 


Basisregels voor iedereen:

1e zondag na Trinitatis (Drie-eenheid),10.00 uur livestream uitgezonden vanuit de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Intrede

Muziek: Psalm 43 vers 3.

Zondag ‘Trinitatis’ (Drie-eenheid) om 10.00 uur livestream uitgezonden vanuit de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Intrede

Muziek: Psalm 8 vers 1 en 3.

Liturgie zondag 26 april 2020

de 3e van Pasen, zondag ‘Misericordia Domini’ (de zondag van de ‘goedertierenheid van de Heer’ n.a.v. Ps. 33 vers 5b) om 10.00 uur livestream uitgezonden vanuit de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Intrede

Muziek: Psalm 33.

Bemoediging en groet.

                                         

 

Liturgie zondag 19 april 2020

de 2e van Pasen, zondag ‘Quasi modo geniti’  (‘Als pasgeboren kinderen’ n.a.v. 1 Petr. 2,2) om 10.00 uur livestream uitgezonden vanuit de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

 

Intrede

Muziek: Psalm 98.

Bemoediging en groet.