famBak

 

De 9e zondag van de zomer om 10.00 uur in de Patmoskerk m.m.v. de band Lighthouse.

Thema Vakantie Bijbel Week 2021: ‘Duik erin!’

Protestantse Gemeente Marken.

Voorbereiding

Bidden om een goede kerkdienst en het luiden van de klok.

Binnenkomst

Orgel: Psalm 100 vers 1, 2 en 4.

Stil gebed

Bemoediging en groet.

Band: Lied 640 ‘Ik hef mijn ogen op’ (Opwekking).

Introductie Vakantie Bijbel Week 2021.

Leefregels voor een echt gelukkig leven uit Matteüs 5 vers 3-12 uit de Bijbel in Gewone Taal (BGT) door Eline Gerritsen en Aniek Sluys.

Liturgie zondag 8 augustus 2021

De 8e zondag van de zomer om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Psalm 16 vers 1.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Psalm 16 vers 3.

Orde van dienstzondag 1 augustus 2021:

IntochtspsalmPsalm 6837

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Kyriëgebed

Leefregel

Glorialied754: 1, 3

Gebed om de opening van het Woord

Orde van dienstzondag 25juli2021:

IntochtspsalmPsalm 89: 1, 4, 5

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Kyriëgebed

Leefregel

Glorialied272

Gebed om de opening van het Woord

Liturgie 18 juli 2021, 10.00 uur Marken, Hoogkamplaan 1

Schriftlezing: Ruth 1:1-6  

---------------------------------------------------------------------------------------

Intochtslied Lied 103:1,9

Welkom, mededelingen

Stil gebed

Votum en Groet

Wetslezing

Intochtslied: Lied 62: 1 en 5

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Bemoediging en groet

Aanvangstekst: Matteüs 11 vers 28 ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven’

Intochtslied Lied 103:1,9

Welkom, mededelingen

Stil gebed

Votum en Groet

Liturgie zondag 4 juli 2021

De 3e zondag van de zomer om 09.30 uur in de Grote Kerk en om 11.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Psalm 42 vers 1 en 7.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 209 ‘Heer Jezus, o Gij dageraad’, couplet 1, 2 en 3.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen (alleen in de Patmoskerk).

Opgang

Consistoriegebed

Luiden van de klok

Intrede  

Lied 146a vers 1

Opgang

Consistoriegebed

Luiden van de klok

Intrede  

Psalm 67 vers 1

De 2e zondag na Trinitatis om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Psalm 46 vers 1.

De 1e zondag na Trinitatis, om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Lied 206 ‘De zon gaat op in gouden schijn’ couplet 1, 6 en 7.

Zondag Trinitatis ‘Drie-eenheid’, om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed en luiden van de klok.

Intrede

Intredepsalm: 8 vers 1, 3, 4 en 6.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 208 ‘Nu wordt het licht, de dag breekt aan’, couplet 1