famBak

 

Zondag Pinksteren, de 50e dag na Pasen om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Muziek als voorbereiding op de opgang:

Lied 251 ‘De wereld is gewonnen’ couplet 1 en 2 (LvdK)

Opgang

Consistoriegebed en luiden van de klok.

Intrede

Intredelied: 672 ‘Komt laat ons deze dag’ couplet 1, 2 en 7.

10.00 uur in de Grote Kerk van de Protestantse Gemeente Marken.

Intochtslied.                           Psalm 108 : 1

Welkom en Mededelingen (door ouderling van dienst)

Stil gebed - Votum - Groet

Orde van dienst Grote Kerk Marken zondag 16 mei 2021

voorganger: Thomas Kraan, Utrecht

Intochtslied Psalm 27: 1 en 4 `Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here’

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Votum

Lied  648: 1, 2 en 3 `Zing halleluja, hemel en aarde zing’

Wetslezing uit Exodus 20

Psalm 119 : 60 en 65 `Zie hoe ik Uw vermaningen bemin’

Liturgie zondag 9 mei 2021

Zondag Rogate ‘Bid’ de zogenaamde bidzondag.

De 6e van Pasen om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed en luiden van de klok.

Intrede

Intredepsalm: 25 vers 6 en 7.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 213 ‘Morgenglans der eeuwigheid’, couplet 1 en 

Hemelvaartsdag om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed en luiden van de klok.

Intrede

Intredepsalm: 47 vers 1 en 3 (OB).

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 273 ‘Loof God, die zegent al wat leeft’, couplet 1 en 3.

in de Prot. gem. te Marken

Voorganger: ds. P. van Veen uit Harderwijk

 

Zondag Jubilate ‘Juich voor God’ n.a.v. Psalm 66 vers 1-2.

De 4e van Pasen om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Antifoon: Lied 640c ‘Halleluja! Jubel voor God, heel de aarde’.

Zondag 2 mei 2021

10.00 uur in de Grote Kerk

Voorganger ds. P. van Veen uit Harderwijk

 

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Afkondigingen

Zondag Misericordia Domini ‘Mededogen van de Heer’ n.a.v. Psalm 33 vers 5b.

De 3e van Pasen om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Antifoon: Lied 640b ‘Halleluja! De trouw van God vult de aarde’.

Zondag Quasi modo geniti ‘Als pasgeboren kinderen’ n.a.v. 1 Petr. 2 vers 2.

De 2e van Pasen om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

10.00 uur in de Grote Kerk van de Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Eerste Paasdag, de 1e van Pasen om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Muziek als voorbereiding op de opgang Lied 613 ‘Christus is opgestaan’ in zetting van Maria Suzanna van Woensel Kooy (1875-1934).

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede