famBak

 

Liturgie zondag 27 november 2022

De 1e zondag van de Advent ‘Tot U, Heer, hef ik mijn ziel’ (Ad te Domine levavi) om 10.00 uur in de Grote Kerk met de viering van het Heilig Avondmaal.

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 25 vers 2 en 4.

Liturgie zondag 4 december 2022

De 2e zondag van de Advent om 10.00 uur in de Grote Kerk.

 

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: Psalm 145, 1 en 2

Liturgie zondag 20 november 2022

De 10e zondag van de herfst ‘Eeuwigheidszondag’om 10.00 uur in de Grote Kerk met herdenking van de overledenen.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 33 vers 2.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

 Flyer Jeugddienst 2022 11 13

 

Opgang

Consistoriegebed

Luiden van de klok


Intrede  

Lied ‘De vreugde van U is mijn kracht’ (Opwekking 654) o.b.v. Lighthouse

Mededelingen door de ouderling van dienst

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied: ‘Met open armen’ o.b.v. Lighthouse

Liturgie voor de dienst op zondag 6 november 2022 in de
Patmoskerk op Marken
Intochtslied: Psalm 17: 1, 3
Mededelingen
Stil gebed. Votum groet
Verootmoedigingsgebed
Zingen: Lied 968: 1
Woord van genade
Zingen: Lied 968: 4

De 7e zondag van de herfst om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

 

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 46 vers 1 en 3.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Dankdag voor gewas en arbeid om 20.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

 

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

 

Intrede

Intochtspsalm: 113 vers 1 en 3.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Intochtslied: Psalm 98 (Nieuwe Psalmberijming)

Welkom en Mededelingen

Stil gebed - Votum en groet

Inleidende woorden

Lied: Psalm 65: 1

De 4e zondag van de herfstom 10.00 uur in de Grote Kerk. 

Protestantse Gemeente Marken.

 

 

 

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 92 vers 1 en 2.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 221 ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’ couplet 1.

Verootmoedigingsgebed.

De 5e zondag van de herfstom 10.00 uur in de Patmoskerk. 

Protestantse Gemeente Marken.

 

 

 

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 105 vers 1 en 3.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Psalm 138 vers 1.

De Tien woorden te leven.

De 3e zondag van de herfst om 10.00 uur in de Patmoskerk met de viering van het Heilig Avondmaal.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 24 vers 1, 4 en 5.

Orde van dienst: zondag 25 september 2022 Grote Kerk Marken

Intochtslied psalm 137: 1, 2 en 4

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Kyriëgebed

Leefregel Romeinen 12: 17-21

Glorialied 713: 1, 3 en 4

Gebed om de opening van het Woord

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing : Psalm 137