adventkalenders

De 5e zondag na Epifanie om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: Psalm 32 vers 3.

Orde van dienst Patmoskerk, Marken, 31 januari 2021, 4e na Epifanie

Intochtslied: Psalm 111: 1,5,6

Welkom en Mededelingen

Stil gebed - Votum en groet

Inleidende woorden

Kyriëgebed,

Leefregel

 

de 3e na Epifanie om 10.00 uur in de Patmoskerk, met bevestiging van ouderlingen en diakenen

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed en luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: Psalm 67 vers 1.

de 2e zondag na Epifanie om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: Psalm 87 vers 1 en 2.

De 1e na Epifanie om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: Psalm 62 vers 1 en 4.

in de Patmoskerk te Marken

Intochtslied Psalm 62: 4.5

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Lied 858: 1.2

Verootmoedigingsgebed

op Nieuwjaarsdag. Eredienst als ochtendgebed, om 10.30 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente te Marken

Stilte

Bemoediging en groet

Lofprijzing

Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest,

als in den beginne, nu en immer

en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen (Lied 195).

Hymne of morgenlied

Orde van dienst Grote Kerk 27 december 2020:

Intochtspsalm 93 (1-4)

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Oudejaarsavond om 19.00 uur in de Patmoskerk met herdenking overledenen.

Protestantse Gemeente Marken.

Opganggelegenheidszang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: Psalm 27 vers 1.

Mededelingen.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 482 ‘Er is uit ’s werelds duistere wolken’, couplet 1.

 

Kerstdag ‘Puer natus est’ (‘Het Kind is geboren’ n.a.v. Jesaja 9,5) om 10.00 uur in de Grote Kerk.
Protestantse Gemeente Marken.gelegenheidsband

Muziek als voorbereiding op de opgang: ‘Enatus est Emanuel’ (Geboren is Immanuel) van Michael Praetorius (1571-1621).

Opgang

Consistoriegebed

Luiden van de klok.

Intrede

Openings-lied: Once in Royal David's City (Willcocks zetting).

Persbericht kerkdiensten alleen via KerkTV

Protestantse Gemeente Marken

Auteur:                                   drs. H.Z. Klink

Datum:                                   16 december 2020

                       

Alle kerkdiensten Protestantse Gemeente Marken alleen via KerkTV

Kerken wordt geadviseerd om erediensten alleen online uit te zenden. We hebben als Protestantse Gemeente Marken besloten om hier gehoor aan te geven. De omstandigheden vragen er om. Als zovelen van ons de pijn van de maatregelen voelen, willen we als christelijke gemeente er ook alles doen om het aantal besmettingen naar beneden te krijgen. Daarom gaan we tot 19 januari 2021 al onze erediensten alleen via KerkTV uitzenden.

‘Rorate Coeli’ (‘Dauwt, hemelen, Jesaja 45: 8’)

Zondag 20 december 2020 om 17.00 uur in de Grote Kerk op Marken.

Liturg: Jannie Visser – de Groot

Toelichting op de lezingen door ds. H.Z. Klink

Organist: Dirk Kes