m.m.v:

Urker Mannenkoor Zomerzangavond: Urker Mannenkoor 'Hallelujah'

   Klik op de foto voor de film  
  Klik hier of op de foto om de zomerzangavond npgmaals te kijken en luisteren  

 

 

 

 

 

Klik hier voor de liturgie van de 3e Zomerzangavond 2016

Drs H. Dekker

M.m.v De Voor Anker Band

Thema: Wind in de zeilen

Tentdienst 2016 aan de haven gemist?

Klik hier voor de liturgie

 

 

Klik hier om de 1e zomerzangavond 2016 te bekijken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

flyer2016e

 

Woensdagavond 22 juni 2016 om 20.00 uur in de Grote Kerk.

Met medewerking van: Het Marker Mannenkoor en Dirk Kes.

 

Aanstaande woensdagavond, 22 juni, is de eerste zomerzangavond van dit jaar. Ook in deze zomer is er weer volop gelegenheid om met elkaar te zingen en daarmee God te loven en te prijzen. De thema’s van de zomerzangavonden zijn een verwijzing naar de watersnoodramp in het jaar 1916. Deze eerste avond is het thema: De storm op het meer.

Om in de agenda te schrijven noemen wij alvast de volgende mogelijkheden om samen te zingen.

üWoensdag 27 juli in de Patmoskerk. Thema: Schipbreuk lijden.

strom

üWoensdag 10 augustus in de Patmoskerk. Thema: Wind in de zeilen.

Denk ook aan de afsluiting van de Vakantie Bijbel Week op woensdag 24 augustus om 19.30 uur in de Patmoskerk.

Alle Markers en ieder die dit leest, je bent van harte uitgenodigd om samen te zingen en te genieten van de muziek.

De commissie zomerzangavonden.

Op maandag 10, dinsdag 11 en woensdag 12 augustus 2015 heeft de Protestantse gemeente Marken weer deel genomen aan het landelijk programma van de Vakantie Bijbel Week.

Voor het programma, verslagen, filmpjes en foto's klik op de menu-optie aan de linkerkant van het scherm.

Sinds enkele dagen worden in Qaryaten bij Homs in Syrië 227 Syrische christenen gevangen gehouden door Daesh (IS). Er wordt gevreesd voor hun leven.

​Het vermoeden is dat IS de christenen als levend schild wil gebruiken tegen aanvallen op Daesh. Er zijn er al zoveel mensen in Syrië verdwenen en gekidnapt.

Het bestuur van de Aramese Federatie in Nederland vraagt kerken om zaterdag 15 augustus om 12 uur een minuut lang de kerkklokken te luiden als teken van solidariteit met christenen in landen als Syrië en Irak. De Protestantse gemeente Marken wil graag op dit verzoek ingaan en zal komende zaterdag om 12 uur de kerkklokken een minuut lang laten luiden. 

Voor meer informatie klik hier.

Alle gemeenteleden worden van harte uitgenodigd voor de gemeentevergadering, welke gehouden zal worden op dinsdag 24 november 2015 in de hal van de Patmoskerk.

De agenda en de te behandelen stukken zijn hier beschikbaar.

 

Wijkindeling ouderlingen:

Aaltje Maas - van Altena, Zuiderzeeweg 46, tel. 601720 
Wijk 1: Buurt 1, 2, 3, 4 , Havenbuurt en Melisvennen

Jan Uithuisje, Kets 26, tel. 601747
Wijk 2: Zeereiderpad, Wittewerf, Grotewerf, Rozenwerf, Moeniswerf, Moeniswerverpad,
Oosterpad, de Duikjes en Kerkbuurt 166 t/m 201

Aaltje Zeeman, Noorderwerfstraat 2, tel. 601944
Wijk 3: Kets, Het Rietland, Buurterstraat en de Pieterlanden.

Vacant
Wijk 4: Hoogkamplaan, Noorderwerfstraat, Akkerstraat, Thamiswerfstraat en Westerstraat

Luutje van Diepen - Schipper, Thamiswerfstraat 9, tel 601380
Wijk 5: Kerkbuurt 1 tm 164

Gerrit Verkade, Zuiderzeeweg 58, tel 601247
Wijk 6: IJsselmeerweg en de Minneweg

Pieter Moenis, Gouwzeestraat 8, tel 601220
Wijk 7: Almerestraat, Gouwzeestraat, Minnehof en Zuiderzeeweg

Evert Visser, Zeilstraat 26, tel 601545
Wijk 8: Botterstraat, Flevostraat, Markerwaardstraat, Meester Visserstraat en Zeilstraat

Moderamen:
Ds. H. Dekker (Predikant)
dhr. J. Uithuisje (voorzitter Kerkenraad)
dhr. C. Visser (voorzitter Ouderling-Kerkrentmeesters)
dhr. P. Boes (voorzitter Diaconie)
mw. A. Zeeman (Scriba)

Afvaardiging Classis:
Ds. H. Dekker
dhr. Marinus Jacobus van Belzen

Ouderlingen:
Aaltje Maas-van Altena
Aaltje Zeeman (Scriba)
Luutje van Diepen-Schipper
Jan Uithuisje (voorzitter kerkenraad)
Pieter Moenis
Evert Visser
Gerrit Verkade (2e scriba)

Jeugdouderling:
Marie Zeeman-Appel

Ouderling met bijzondere opdracht (kerkelijk werker):
C.S. (Kees) Kersbergen

Diaconie: 
Pieter Boes  (voorzitter)
Pieter van Altena (2e voorzitter)
Richard Sterkenburg (secretaris)
Dirk Commandeur (2e secretaris)
Edward Schipper (penningmeester)
Cornelis Teerhuis  (2e penningmeester)
Koos Zwiers (kerktelefoon en opname CD)
Trijn Boes-Boes  (paasproject / kraambezoek / avondmaal)
Jolanda Zeeman-Visser (project Waterlandse Gemeenten / kraambezoek)
Hillegonda Maria Kes-van Dullemen (project Pakistan / avondmaal)

Ouderling-Kerkrentmeesters:
Cornelis Visser (voorzitter)
Jongejaap Commandeur (2e voorzitter / verhuur gebouwen)
Jan Sijmen Roos (secretaris / ledenadministratie)
Egbert Commandeur (penningmeester)
Pieter Kaars (beheerder volkstuinen)
Marinus Jacobus van Belzen  (onderhoud gebouwen)