famBak

 

Biddag voor gewas en arbeid, om 19.30 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: Psalm 141 vers 1 en 2.

De 3e zondag van de 40 dagen om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: Psalm 147 vers 1.

Zondag Reminiscere (n.a.v. Ps. 25 vers 6 ‘Denk aan uw barmhartigheid...’).

De 2e zondag van de 40 dagen om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: Psalm 84 vers 1.

Moment voor de kinderen n.a.v. 40-dagenproject Bijbel-Basics.

Klik hier voor de uitleg

Zondag Invocabit (n.a.v. Ps. 91 vers 15 ‘Roep je Mij aan…’).

De 1e zondag van de 40 dagen om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: Psalm 65 vers 1.

Orde van dienst Patmoskerk, Marken, 14 februari 2021, 6e na Epifanie

Intochtslied: Psalm 108: 1,2

Welkom en Mededelingen

Stil gebed - Votum en groet

Kyriëgebed

Opdracht

De 5e zondag na Epifanie om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: Psalm 32 vers 3.

Orde van dienst Patmoskerk, Marken, 31 januari 2021, 4e na Epifanie

Intochtslied: Psalm 111: 1,5,6

Welkom en Mededelingen

Stil gebed - Votum en groet

Inleidende woorden

Kyriëgebed,

Leefregel

 

de 3e na Epifanie om 10.00 uur in de Patmoskerk, met bevestiging van ouderlingen en diakenen

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed en luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: Psalm 67 vers 1.

de 2e zondag na Epifanie om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: Psalm 87 vers 1 en 2.

De 1e na Epifanie om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: Psalm 62 vers 1 en 4.

in de Patmoskerk te Marken

Intochtslied Psalm 62: 4.5

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Lied 858: 1.2

Verootmoedigingsgebed