famBak

 

op Nieuwjaarsdag. Eredienst als ochtendgebed, om 10.30 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente te Marken

Stilte

Bemoediging en groet

Lofprijzing

Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest,

als in den beginne, nu en immer

en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen (Lied 195).

Hymne of morgenlied

Orde van dienst Grote Kerk 27 december 2020:

Intochtspsalm 93 (1-4)

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Oudejaarsavond om 19.00 uur in de Patmoskerk met herdenking overledenen.

Protestantse Gemeente Marken.

Opganggelegenheidszang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: Psalm 27 vers 1.

Mededelingen.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 482 ‘Er is uit ’s werelds duistere wolken’, couplet 1.

 

Kerstdag ‘Puer natus est’ (‘Het Kind is geboren’ n.a.v. Jesaja 9,5) om 10.00 uur in de Grote Kerk.
Protestantse Gemeente Marken.gelegenheidsband

Muziek als voorbereiding op de opgang: ‘Enatus est Emanuel’ (Geboren is Immanuel) van Michael Praetorius (1571-1621).

Opgang

Consistoriegebed

Luiden van de klok.

Intrede

Openings-lied: Once in Royal David's City (Willcocks zetting).

Persbericht kerkdiensten alleen via KerkTV

Protestantse Gemeente Marken

Auteur:                                   drs. H.Z. Klink

Datum:                                   16 december 2020

                       

Alle kerkdiensten Protestantse Gemeente Marken alleen via KerkTV

Kerken wordt geadviseerd om erediensten alleen online uit te zenden. We hebben als Protestantse Gemeente Marken besloten om hier gehoor aan te geven. De omstandigheden vragen er om. Als zovelen van ons de pijn van de maatregelen voelen, willen we als christelijke gemeente er ook alles doen om het aantal besmettingen naar beneden te krijgen. Daarom gaan we tot 19 januari 2021 al onze erediensten alleen via KerkTV uitzenden.

‘Rorate Coeli’ (‘Dauwt, hemelen, Jesaja 45: 8’)

Zondag 20 december 2020 om 17.00 uur in de Grote Kerk op Marken.

Liturg: Jannie Visser – de Groot

Toelichting op de lezingen door ds. H.Z. Klink

Organist: Dirk Kes

de 4e van de Advent, ‘Rorate Coeli’ (‘Dauwt, hemelen’, Jesaja 45,8)

om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: Psalm 145 vers 5.

2020 11 24 Affiche herdenken overledenen

                      Afgelast

Voor wie steek jij een kaarsje aan?

Op Marken worden traditiegetrouw tijdens kerkdienst op Oudejaarsavond de overledenen herdacht.

De Grote Kerk zat dan afgeladen vol, en dat is zo mooi en goed. Sinds een aantal jaar noemen we niet alleen hun namen maar branden we voor elk een kaarsje. Door het licht dat we aansteken worden we er weer aan herinnerd dat Jezus Christus het Licht van de wereld is. Hij geeft aan de mensen nieuw Leven dat nooit meer kan worden gedoofd. En dat biedt ons troost en gegronde hoop.

Helaas kunnen we dit jaar slechts een beperkt aantal mensen uitnodigen voor onze kerkdienst op Oudejaarsavond en dat gaat ons aan het hart! Juist nu wil je als familie bij elkaar zijn zodat je verdriet en gemis kunt delen, en elkaar kunt steunen. We proeven de noodzaak om er voor mensen zijn en hen troost te bieden waar dat kan. In de achterliggende weken hebben we als kerk gezocht naar mogelijkheden om meer mensen deze gelegenheid te bieden. En daarom zetten we op Oudejaarsdag de deuren van onze Patmoskerk wagenwijd open. Zo kunnen veel meer mensen een kaarsje aansteken, hun dierbare gedenken en troost ontvangen.

We heten iedereen welkom op donderdag 31 december 2020 vanaf 16.30 tot 18.30 uur. Om 19.00 uur begint de kerkdienst op Oudejaarsavond die we via KerkTV uitzenden. Iedereen is, weliswaar digitaal en op afstand, van harte welkom!

Gezien de omstandigheden stellen we alles in het werk om dit herdenken veilig en volgens de richtlijnen van het RIVM te laten verlopen. We gaan ervan uit dat dat ook voor u vanzelfsprekend is en we vragen hierbij uw medewerking.

‘Gaudete’(‘Verblijd u in de Heer, Filippenzen 4: 4’)

Zondag 13 december 2020 om 17.00 uur in de Grote Kerk op Marken.

Liturg: Jannetje Kes – Appel

Toelichting op de lezingen: ds. H. Z. Klink

Organist: Dirk Kes

Orgelspel en het luiden van de klok

Intochtspsalm:                                    Psalm 85: 1

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Verootmoedigingsgebed

Zingen:                                                                Lied 433: 1

‘Populus Sion’ (‘Gij volk van Sion, Jesaja 30: 19’)

Zondag 6 december 202 om 17.00 uur in de Grote Kerk op Marken.

Liturg: Daniëlle Springer

Toelichting op de lezingen: ds. H.Z. Klink

de 2e van de Advent, ‘Populus Sion’ (‘Gij volk van Sion, Jesaja 30,19)

om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: Psalm 42 vers 7.

Mededelingen.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Aansteken van de 2e Adventskaars.